27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93678 bladzijden, 745013 artikelen

Website heet toekomstige burgers Beekdaelen welkom ONDERB waren pagina 13 meer over het OLS. (Foto Anja Timmers)

ONDERBANKEN • De daadwerelijke fusie is pas op 1 januari 2019 een feit, maar met een speciale website worden de nieuwe inwoners van Beekdae- sen die alvast welkom geheten. is te bekijken: Beekdaelen.
Het veelzijdigheid met veel het landschap alvast welkom geheten. de website kunnen de inwoners de huidige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen alvast kennismaken met de gemeente Beekdaelen. introductie is er een welkomst- gemaakt die een kleine vier schutters daelen.
V gegeven het landschap van de filmpje ondernemers, van de Beekerder die schutters daelen. gegeven bekijken: Welkom in Beekdaelen.
Het filmpje schetst de veelzijdigheid van de nieuwe gemeente veel sfeerbeelden over de mener wonen en werken, en met landschap dat het decor vormt de nieuwe gemeente. Aan het filmpje is meegewerkt door ondernemers, sporters, muzikanten, en musici, allen inwoners de toekomstige gemeente Beekerder wordt op de website uitleg over de nieuwe gemeente, voren.
Maar W komen Kwetsbaarheid, herindelingsproces van uitgebreid de Herindelingsverkiezingen volgend ant hoort Daarom gemeenteraadsverkizing Meer voren. komen de termen Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kosten en Kansen naar ook het hele herindelingsproces van de fusiegemeenten komt uitgebreid aan bod. Zo komen ook Herindelingsverkiezingen van volgend jaar november aan bod. ant bij een nieuwe gemeente hoort een nieuwe gemeenteraad.
Daarom is een tussentijdse gemeenteraadsverkizing nodig. informatie is te vinden op veld concertzaal trum applaus De eerste Zingt’ merkt Elk van “Hoe die anderen”. ook voor mijn anderen?’ kort. vonden tig publiek