27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93746 bladzijden, 745530 artikelen

Prijzen voor ‘hangjeugd’

REUVER • Vanwege het 50-jarig jubileum van zwemclub ROB werd tijdens de zwem4daagse in juni een wedstrijd spijkerbroekhangen gehouden.
Quint Jansen hield het bijna drie minuten vol. Met zijn eindtijd van 2.57,84 minuten was hij winnaar in de categorie 9-12 jaar.
Victoria Schoester (6-8 jaar) leverde met 2.22,01 minuten eveneens een topprestatie. Bij de ‘hangjeugd’ van 13 jaar en ouder hield Femke Burhenne het het langst vol: 2.15,35 minuten. Zij kregen als prijs een cadeaubon van Jo’s IJssalon.