27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93747 bladzijden, 745540 artikelen

Grootschalige drugscampagne

TEGELEN/BELFELD • Venlo is één van de negentien Limburgse gemeenten die samen een campagne tegen drugshandel en drugsproductie zijn gestart.
De provincie kampt met bovengemiddelde drugscriminaliteit en wil daarom naast een repressieve aanpak ook preventief actie ondernemen.
Door handel in en productie van drugs verloederen buurten en voelen bewoners zich onveilig. Amateuristische elektrische installaties, aftappen van stroom en werken met gevaarlijke chemicaliën veroorzaken brand- en explosiegevaar en milieuverontreiniging. Vorig jaar vonden 38 drugsafvaldumpingen plaats en werden door de politie maar liefst 600 hennepkwekerijen ontmanteld.
Het is voor het eerst dat in Limburg een dergelijke campagne gezamenlijk wordt gevoerd. Doel is om onder de noemer ‘Wat staat er op het Spel?’ inwoners bewust te maken van de risico’s en gevolgen.
Enerzijds is de campagne gericht op mensen die overwegen om te gaan dealen of mee te werken aan een hennepplantage of drugslab. Daarnaast willen de gemeenten burgers alerter maken op signalen en stimuleren verdachte (en gevaarlijke) situaties te melden bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).
De campagne waarschuwt op een confronterende manier voor de gevolgen van deelname aan drugscriminaliteit.
Veel mensen laten zich in met drugshandel of drugsproductie vanuit de gedachte dat ze toch niet gepakt worden, maar zijn zich er niet van bewust wat hen te wachten staat. En houden er geen rekening mee dat hun leven ingrijpend verandert doordat ze voortdurend onder druk worden gezet door criminelen. Omwonenden van drugspanden weten vaak niet waar ze op moeten letten. Of durven niet te melden uit angst dat de daders erachter komen.
De campagne zal in ieder geval tot en met 2018 doorlopen. Burgemeester Antoin Scholten van Venlo is als portefeuillehouder Georganiseerde Hennepteelt blij met de grootschalige samenwerking: “Doordat we gezamenlijk opereren, kunnen we een sterkere vuist maken. Ook de brandweer, politie, Openbaar Ministerie, Meld Misdaad Anoniem en geestelijke gezondheidzorg werken eraan mee. Ik verwacht dan ook mooie resultaten.”