27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93704 bladzijden, 745200 artikelen

13 Burgerpanel: ‘Venlo is vrij om vragen over de PVV te stellen’

De gemeente Venlo is vrij in de keuze om deelnemers uit het eigen gemeentepanel kiezersvragen over de PVV te stellen.
Dat vindt de meerderheid van de burgerpanelleden die op deze stelling reageerden.
Bijna 45 procent van de respondenten heeft geen bezwaar tegen de onlangs gehouden enquête onder de leden van het gemeentepanel dat met regelmaat wordt geraadpleegd.
We leven in een vrij land: ieder mag vragen wat hij wil, dus ook de gemeente, vinden zij. Het is een legitieme manier om de mening van inwoners te peilen. Van de andere kant staat het de ondervraagden ook vrij om wel of geen antwoord te geven.
Daarentegen is een kleine 30 procent van degenen die reageerden van mening dat de gemeente zich niet met het stemgedrag van burgers moet bemoeien. Een enkeling noemt het zelfs inbreuk op de privacy.
De helft van de bezwaarmakers heeft er moeite mee dat het onderzoek niet door een onafhankelijke partij is uitgevoerd. Anderen zijn vooral bezorgd dat de uitkomst van het onderzoek de verkiezingsuitslag zou kunnen beïnvloeden.
Op de vraag wat de doorsnee Venlonaar het liefst van Geert Wilders zou willen weten, werd door veel burgerpanelleden met een knipoog verwezen naar de woorden die een tijd geleden op de Venlose spoorbrug over de Maas werden gekalkt: ‘hoe dan, Geert?’ Anderen vertaalden het antwoord in een oproep aan de PVV-leider: ‘geen woorden, maar daden!’ Als veelgestelde vragen aan Wilders kwamen ook naar voren: bent u een racist, wat gaat u doen voor Venlo, waarom zoveel haatzaaierij, wilt u de stad mee besturen?
Maar ook: hoe houdt u het vol?
Middels het burgerpanel, een samenwerking met bureau Toponderzoek uit Horst aan de Maas, wil deze krant lezers mee laten praten en denken over actuele zaken die in de gemeente spelen. Hoewel het panel inmiddels zo’n 400 leden telt, is ook het resultaat van deze vragenronde nog niet representatief te noemen, hooguit indicatief. Daarom willen beide partijen het burgerpanel graag verder uitbreiden.
Aanmelden kan op www.1venlopanel. nl. Deelname is gratis en bovendien geheel anoniem. Ook voor de gemeente Beesel is een burgerpanel in oprichting.