27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93678 bladzijden, 745013 artikelen

ZomerFloddergats

Het is vrijdag 29 juni 1951. In de top van de de nieuwbouw van de Raad van Arbeid in Venlo wappert de vlag. Ongetwijfeld worden de bouwvakkers getrakteerd op ‘pannenbier’. Wanneer het hoogste punt van een gebouw is bereikt en de dakpannen gelegd kunnen worden, wordt bier geschonken dat door de opdrachtgever beschikbaar is gesteld.
Naar aanleiding van de Floddergats van enkele weken geleden stuurde Annemie Gerards-Hermans ons een serie foto’s, gemaakt in 1950 en 1951 tijdens de bouw van dit wederopbouwmonument.
De opnames zijn gescand en staan inmiddels op de Floddergatsblog (floddergatsblog. wordpress.com).