27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93704 bladzijden, 745200 artikelen

17 Algemene Hulpdienst al veertig jaar paraat

TEGELEN/STEYL/BELFELD • Al 40 jaar biedt de Algemene Hulpdienst Tegelen (AHD) een helpende hand. Het robijnen jubileum werd vorige week gevierd met een grote groep vrijwilligers.
Zij genoten bij de Maashof in Boekend van een diner en zang van Joekskoer Toujours uit Belfeld.
Drie jubilarissen werden extra in de picture gezet. Bout van Bergen en Zus Frencken zijn vrijwilligsters van het eerste uur, Barbera Evenhuis is vanaf 2007 betrokken bij de AHD en sinds acht jaar voorzitter van de stichting. Tijdens de feestavond droeg zij de hamer over aan Henk Brauer.
De Algemene Hulpdienst ijvert al veertig jaar voor verbetering van de leef baarheid in Tegelen, Steyl en Belfeld. De vrijwilligers doen dat door inwoners die hieraan behoefte hebben een handje te helpen bij het doen van boodschappen, te begeleiden bij bezoek aan huisarts, fysiotherapie of ziekenhuis, administratieve hulp te bieden en ook een luisterend oor. In alle gevallen gaat het om ‘even bijspringen waar nodig en gevraagd’. Waar speciale deskundigheid vereist is, kan geen beroep worden gedaan op de AHD, bijvoorbeeld bij de verzorging van ernstig zieken.
De Algemene Hulpdienst heeft daarnaast een klussendienst voor ouderen en gehandicapten. Zij kunnen deze inschakelen als het gaat om karweitjes die niet meer dan drie uur in beslag nemen. Zoals kleine reparaties, verplaatsen van meubilair, lampen ophangen of kleinschalig tuinonderhoud. De service is in principe gratis, wel dienen aanvragers alle onkosten te vergoeden, zoals materiaal en brandstof. Vrijwilligers van de klussendienst ontvangen een kleine bijdrage per uur. Uitgangspunt is wel dat de aanvrager geen betaalde kracht kan bekostigen en zelf niet in staat is de klus uit te voeren.
Vorig jaar werd ruim 1100 keer een beroep gedaan op de Algemene Hulpdienst, die daarmee ook na veertig jaar nog steeds in een behoefte voorziet en een belangrijke functie heeft binnen de gemeenschap van Tegelen, Steyl en Belfeld.
Zolang er vrijwilligers zijn die iets voor hun medemens willen betekenen, blijft de AHD doorgaan met het helpen van mensen in nood.
Het team bestaat op dit moment uit zo’n dertig vrijwilligers. Met name in Steyl en Tegelen worden nog helpende handen gezocht, voornamelijk voor het onderhoud van kleine tuintjes. Wie interesse heeft, kan zich melden bij het secretariaat via 077-3733427 of per e-mail: info@AHDTegelenSteylBelfeld.nl.
Kijk ook op www.ahdtegelensteylbelfeld. nl. Voor het aanvragen van hulp kan op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur contact worden opgenomen met het meldpunt van de AHD: 06-49341479.