27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93746 bladzijden, 745530 artikelen

Burgemeester Manon Pelzer wil ambtsperiode Bergen voortzetten

Door Jos Gröniger
BERGEN • De gemeenteraad in Bergen neemt binnenkort een besluit over het verlengen van de ambtsperiode van burgemeester Manon Pelzer. In de raadsvergadering van 11 juli wordt een vertrouwenscommissie samengesteld die zich gaat buigen over die vraag. De Burgemeester heeft zelf al te kennen gegeven graag verder te willen in Bergen.
Eerder was de Zuid-Limburgse Manon Pelzer burgemeester in Eijso Kleintjens nieuw den (2006-2011) en vanaf 1995 was zij Statenlid in de Provincie Limburg.
Nadat de Bergense gemeenteraad in januari 2012 bekendmaakte dat Manon Pelzer (54) de opvolger zou worden van de gepensioeneerde Dick Klaverdijk, nam zij eind mei het stokje over van waarnemend burgemeester Karel Majoor. Op 29 maart verstreekt de eerste ambtsperiode in de gemeente Bergen.
De gemeenteraad in Bergen dient tenminste vier maanden voor de maand van herbenoeming (dat is e uiterlijk 1 november) een aanbeveling te sturen naar Gouverneur Theo Bovens. De Commissarisis van de Koning in Limburg brengt aan de hand van de aanbeveling een advies uit bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het benoemen van de vertrouwensommissie is een agendapunt van de raadsvergadering op 11 juli. De vergadering begint om 18.00 uur in het gemeentehuis in Nieuw Bergen. •