27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93678 bladzijden, 745013 artikelen

Gregoriusspeld

Annie Reijntjes-Frits van het Petruskoor van de St. Petrusparochie in Bergen ontving zondag 2 juli tijdens het jaarlijkse parochiefeest van pastoor Janssen de gouden Gregoriusspeld met oorkonde voor meer dan 50 jaar inzet en lidmaatschap van het Petruskoor.
De waardering betreft niet alleen haar zang maar ook haar pianobegeleiding bij diverse andere kerkdiensten. “Deze gouden erespeld met oorkonde is dan dubbel en dwars verdiend”, zei pastoor Janssen tijdens de uitreiking. Haar dochter Gardy speldde vervolgens de onderscheiding bij Annie op.
Vervolgens was er nog een mooie ruiker en kon iedereen Annie gelukwensen met deze erespeld.