27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93678 bladzijden, 745013 artikelen

OPSTEKER

Een van de gevolgen van het teruglopend geloof en kerkbezoek is het verminderen van het zondebesef.
Geleidelijk aan verdwenen de doodzonden en de dagelijkse zonden en ten gevolge daarvan ook de biecht. Iedereen maakt zelf uit wat goed en verkeerd is en als men denkt dat men fout is geweest zegt men “sorry” en leeft men verder van sorry naar sorry. God blijft buiten spel en de medemens laat men teleurgesteld achter. De stem van je geweten kun je wel zachter zetten maar niet uitzetten.
Een opstekertje: “De stem van je geweten kun je wel zachter zetten maar niet uitzetten.”
E.Huisman em. deken. tel. 325322; e-mail e. j.h.huisman@kpnmail.nl