27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93678 bladzijden, 745013 artikelen

èr Pensioen

Suc St. Gubbels, directeur van basisschool De Wegwijzer, neemt op 7 juli afscheid na een lange carrie in het onderwijs. Nu krijgt hij nog meer tijd voor het uitoefenen van zijn vele hobby’s, zoals