27 maart 2014 - 17 juli 2019: 91659 bladzijden, 728508 artikelen

èr Pensioen

Suc St. Gubbels, directeur van basisschool De Wegwijzer, neemt op 7 juli afscheid na een lange carrie in het onderwijs. Nu krijgt hij nog meer tijd voor het uitoefenen van zijn vele hobby’s, zoals