27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93723 bladzijden, 745348 artikelen

EU steekt 28 miljoen in spoor van Heerlen naar station Aken

PARKSTAD • De Europese Commissie gaat ruim 28 miljoen euro uittrekken voor het grensoverschrijdende spoortraject Heerlen-Aachen. Aan Nederlandse zijde behelst dit de spoorverdubbeling Heerlen- Landgraaf en elektrificatie Landgraaf – via Eygelshoven - tot aan de Duitse grens. Aan Duitse zijde gaat het onder andere om aanpassingen van het station Herzogenrath, zoals nieuw perron, onderstation en electrificatie. De aanvraag voor de subsidies zijn door Nahverkehr Rheinland (NVR) en Provincie Limburg ingediend.
Met de Europese bijdrage wordt een belangrijk stap gezet op weg naar sneller en comfortabel treinreizen tussen Zuid-Nederland en Duitsland.
Met als uiteindelijk doel een directe intercityverbinding Eindhoven- Heerlen-Aachen-Keulen en een rechtstreekse treinverbinding in de driehoek Liège-Maastricht-Heerlen- Aachen, de zogenoemde Drielandentrein. De regio krijgt het Europese geld in het kader van de Connecting Europe Facilty (CEF).
In de grensregio moeten reizigers nu nog vaak overstappen en zijn zij veelal aangewezen op stoptreinen.
Dankzij de spoorverdubbeling op het traject Heerlen-Landgraaf kunnen hier straks niet één, maar twee treinen per uur rijden. Er is nu al een uurdienst van Maastricht naar Aachen. In de toekomst wordt het opgehoogd naar 2 treinen per uur van Liège naar Aachen. Deze zogenoemde Drielandentrein moet Liège en Aachen binnen een uur met elkaar verbinden. Vorig jaar zette Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu het sein al op groen voor dit railproject. De totale kosten hiervan bedragen circa 60 miljoen euro. Naast de EU nemen het Rijk, de Provincie Limburg en de regio deze kosten voor hun rekening.
De Limburgse gedeputeerde Hubert Mackus, verantwoordelijk voor hoofdinfra en rail, is enthousiast over de Europese bijdrage: “Dit is een fantastisch signaal uit Europa.
Een opsteker voor snel en comfortabel internationaal treinreizen.
De investering geeft onze regio ook vleugels, want betere spoorverbindingen versterken de economische ontwikkeling in de Euregio. Het geeft ook extra energie om onze overige ambities voor grensoverschrijdend spoorvervoer te realiseren.”
Voor de planvorming en feitelijke uitvoering van de spoorverdubbeling tussen Heerlen en Landgraaf zijn de betrokken gemeenten en de Provincie in gesprek met de omgeving om tot een zo goed mogelijk voorstel te komen. Ook wordt met Duitse partners overleg gevoerd voor aanpassing van het spoor aan de andere kant van de grens.