27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93723 bladzijden, 745348 artikelen

Kavelen, wat is dat precies?

De wedstrijd
REGIO Tijdens het OLS zal het woord weer vallen: kavelen.
Maar wat houdt het in?
Kavelen, misschien wel het woord dat het vaakst gebruikt wordt bij een OLS. Maar wat is kavelen nou precies, wat houdt het in? Daarvoor duiken we in de regelgeving van het schieten, want daarmee heeft het alles van doen, en proberen we het begrip Kavelen uit te leggen.
Kavelen, het woord hebben we opgezocht in dikke boeken, zoals de Dikke van Dale, en op internet.
Maar de betekenis ervan hebben we niet kunnen vinden. Taalkundig zal het er dus wel op neerkomen dat het een woord is dat uit het limburgs is voortgekomen.
Ook buiten de schutterswereld kom je het woord niet tegen, in geen enkele andere sport of wedstrijd wordt gekaveld. Dus ook daaruit kun je concluderen dat het om een echt streekwoord gaat.
Maar goed, we zouden uitleggen wat het woord betekent en niet waar het vandaan komt. Kavelen staat in de schutterswereld voor het zolang verder gaan met de schietwedstrijd tot er n winnaar uit komt. Dus tot dn UM geschote is.
Dat brengt ons op onze tweede taak: het uitleggen hoe die schietwedstrijden in zn werk gaan. Want schieten op blkes, das wel leuk en aardig, maar hoe zit het nou? Wanneer mag iemand verder en wanneer heeft iemand gewonnen?
De regels voor het schieten op een OLS zijn in beginsel vrij simpel: elke schutterij mag, mits de papieren in orde zijn en op tijd bij de OLS Federatie aangemeld, meeschieten om dn UM en de organisatie van het festijn in het volgende jaar. Natuurlijk zijn er nog mitsen en maren: de organisator van dit jaar mag zelf niet meeschieten. Verder mogen de organisatoren van de voorgaande 5 edities wel meeschieten maar ze mogen niet mee-dingen om dn UM. Deze regel is ingevoerd om te voorkomen dat het festijn meerdere keren vlak na elkaar in hetzelfde dorp plaats vindt.
Elke schutterij stelt n 6-tal op. Dit zijn de beste schutters van de schutterij.
De schutterij is vrij om zelf regels op te stellen om tot deze keuzes te komen. Elke schutterij begint de schietwedstrijden op een OLS met het voltooien van 218 schoten. Dit komt eropneer dat elke schutter 3 schoten lost om daarmee zn drie blkes af te schieten. Enige voorwaarden zijn er wel aan verbonden: een schutter mag slechts 3 schoten lossen, moet drie op-n-volgende blkes raken en: alleen de blkes op de goede hark tellen.
Normaal wordt na de eerste ronde van 218 schoten een selectie gemaakt in de wedstrijd. Niet zelden valt hierbij al de helft van alle schutterijen uit. Pech, een vleugje wind, spanning, zon, regen, van alles kan de oorzaak zijn van het missen. Op een OLS betekent dit dat het zestal van de betreffende schutterij niet meer verder mag schieten, niet meer verder mag kavelen dus.
Een schutter bepaalt niet alleen het lot van zn schutterij, maar ook dat van de vijf anderen in zn zestal.
Afhankelijk van het aantal schutterijen, tijdstip en andere zaken besluit de OLS Federatie tot het aantal volgende te schieten rondes. Laten we zeggen dat de federatie besluit tot 5 kavelrondes, dan mogen de zestallen van de schutterijen die nog niet gemist hebben proberen 518 punten af te schieten met evenzoveel kogels. Ook geldt hier weer dat elke schutter slechts 3 schoten op rij mag doen en mis is mis. Normaal wordt na een misser de ronde wel nog afgeschoten, dit om de rangorde volledig te maken.
Een opmerkelijke regel die bij velen, zowel schutters als niet-schutters, niet erg bekend is, is dat de volgorde van de afgeschoten blkes niet zomaar van 1 t/m 18 loopt. Het eerste bolke van elke schutter telt, daarna het tweede van elke schutter en als laatste het derde van elke schutter. Daarna pas de volgorde van de schutters.
Een voorbeeld: in een schutterij schiet de 3de schutter zn 2de puntje mis. In de schutterij ernaast laat de laatste schutter zn eerste bolke staan. De eerste schutterij is in dit geval gewonnen.
(Bron: Stramproy.nu)