27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93678 bladzijden, 745013 artikelen

Centrummanagement Panningen vraagt om herinvoering subsidie

PANNINGEN Centrum Management in Panningen vraagt de gemeente om vanaf 2018 weer een bijdrage in de bedrijfsvoering van het Centrum Management beschikbaar te stellen van 20.000 euro per jaar.
De gemeenterad besloot vier jaar geleden om de bijdrage af te bouwen.
Vanaf 2018 is er zelfs helemaal geen bijdrage meer in de bedrijfsvoering van het Centrum Management.
In een brief aan de gemeente stelt het Centrum Management dat het de verantwoordelijkheid van alle samenwerkende partijen in het centrum is om, middels een goed Centrum Management, het winkelcentrum van Panningen aantrekkelijk te houden en de consument goed te bedienen. ' Zonder ons op de borst te kloppen is er in Panningen al bijna 15 jaar sprake van een succesvol Centrum Management, dat tot doel heeft de verbindende schakel te zijn tussen de partijen in het centrum van Panningen.
Dat succes komt niet vanzelf maar is een product van goed beleid en het vormgeven aan de door de Raad goedgekeurde structuurvisie Panningen centrum', stelt het Centrummanagement.
Daarnaast is een aanvraag bij de provincie Limburg ingediend om subsidie voor diverse projecten voor een verdere ontwikkeling van het centrum.