27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93678 bladzijden, 745013 artikelen

Herstel beekmondingen Maas krijgt vervolg met convenant

PEEL EN MAAS Sinds 2006 zijn er in Noord-Brabant en Limburg in totaal 20 beekmondingen langs de Maas aangepakt.
Hierdoor zijn de vismigratie en het natuurlijke karakter van de mondingen verbeterd.
Een mooi resultaat door samenwerking tussen Waterschap Aa en Maas, Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat.
De samenwerking, die was vastgelegd in een convenant, krijgt vanaf dit jaar een vervolg. Onlangs hebben de drie partijen een handtekening gezet onder een tweede convenant. Hiermee geven ze aan gezamenlijk verder te willen werken aan het herstel van deze zogenoemde blauwe knooppunten.
Het voorlopige pakket bestaat uit 19 locaties. Zowel Rijkswaterstaat als de waterschappen hebben belang bij goede samenwerking, het watersysteem trekt zich immers niets aan van de taakverdeling tussen waterbeheerders. Het herstel van de beekmondingen zorgt niet alleen voor een betere verbinding voor vissen tussen de Maas en de paai- en rustgronden in haar zijwateren.
Het karakteristieke planten- en dierenleven dat hoort bij de verschillende typen Maasbeekmondingen krijgt zo ook kans zich te herstellen.
De Maas maar ook tal van beekmondingen zijn de afgelopen 150 jaar sterk veranderd door ingrepen om een betere controle op de waterhuishouding te krijgen en ter verbetering van de scheepvaartroute.
Door menselijk ingrijpen werden deze wateren steeds minder aantrekkelijk voor de flora en fauna.