27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93678 bladzijden, 745013 artikelen

Ogenzegening in parochie Baarlo

BAARLO De Ogenzegening H.
Odilia in de H. Petruskerk in Baarlo vindt plaats van zondag 16 tot en met zondag 23 juli. Na de Franse Tijd (1815) bleef de relikwie in Baarlo en ontstond er een ware Odilia-verering met ogenzegening die een grote bekendheid kreeg tot over de landsgrens heen. De ogenzegening tijdens het Odiliaoctaaf (met de relikwie van de Kruisheren) vindt tot op de dag van vandaag in de parochiekerk plaats tijdens het Odiliaoctaaf (van de derde tot de vierde zondag van de maand juli).
De data: Zondag 16 juli: 9.30 uur H.
Mis en ogenzegening, 15.00 uur Lof en ogenzegening. Woensdagmiddag: 19 juli 15.00 uur Lof en ogenzegening.
Donderdag 20 juli: 8.30 uur H. Mis en ogenzegening. Zaterdag 22 juli: 17.00 uur H. Mis en ogenzegening inVerzorgingshuis Ter Borcht. Zondag 23 juli: 9.30 uur H. Mis en ogenzegening, 15.00 uur Lof en ogenzegening. Sluiting Odilia-octaaf.