27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93746 bladzijden, 745530 artikelen

‘Rechtvaardig en daadkrachtig’

MAASBREE Oud-speler en vrijwilliger MVC’19 Ed van der Sterren overleden
Afgelopen week overleed Ed van der Sterren na een slopende ziekte. MVC’19-voorzitter Wim Timmermans herdenkt de oud-speler en vrijwilliger die dit jaar veertig jaar aan de club verbonden was als lid.
‘Ed kwam al jong bij MVC’19 voetballen en al snel werd duidelijk dat hij veel talent had.
Hij doorliep de 1-elftallen in de jeugd waarna hij op 16 jarige leeftijd al zijn opmars maakte in het 1e seniorenelftal. Een hoogtepunt in zijn jeugdcarrière was toch wel de reis die hij met de B1 heeft gemaakt naar Engeland. Daar sliepen ze in gastgezinnen en speelde wedstrijden tegen lokale teams In het 1e elftal groeide Ed al snel uit naar een vaste waarde. Met zijn groot en sterk lichaam heerste hij op het middenveld. Hij greep stevig in wanneer het moest en zette de lijnen uit. Vele jaren heeft hij in het standaardteam gespeeld waarbij hij een boegbeeld was binnen het team.
Jan Vleugels werd door Ed als beste trainer gezien. Niet zozeer door de tactische en technische trainingen maar vooral door de duidelijke benadering en de eisen die de trainer stelde aan inzet en beleving. Het stoorde Ed dat de huidige generatie voetballers deze discipline vaak niet kan opbrengen.
Jarenlang heeft Ed de lagere seniorenelftallen ingedeeld. Voor aanerzorgingshuis vang van het seizoen maakte hij duidelijke afspraken met de leiders, onder andere over het uithelpen bij andere teams. Problemen hebben zich nauwelijks voorgedaan en wanneer er toch wat onenigheid ontstond, greep Ed in en verwees naar de gemaakte afspraken en duldde daarbij geen tegenspraak.
Omdat hij hierbij rechtvaardig en daadkrachtig reageerde werd zijn besluit nooit in twijfel getrokken of aangevochten.
Bij de nieuwjaarsreceptie aan het begin van dit jaar was Ed een van de jubilarissen. Bij de huldiging van zijn 40-jarig lidmaatschap kon hij vanwege zijn ziekte helaas niet aanwezig zijn. Ook het voetballen bij zijn vrienden in het 7e elftal ging steeds moeizamer waardoor hij het spelletje waar hij zo veel van hield aan zich voorbij zag gaan.
Namens bestuur en leden van MVC’19 wens ik Mariëlle, Lisanne & Willem, Manouk & René, Chantal, familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.’