27 maart 2014 - 9 oktober 2019: 93462 bladzijden, 743313 artikelen

OET DE SJTAD

Boek onderwereld: D66 kreeg ‘rode oortjes’
11 DOOR PETER HAMANS
D66 in Roermond zegt verbijsterd te zijn over de inhoud van het boek ‘De achterkant van Nederland’ dat alle raadsleden onlangs kregen uitgereikt na een informatieve bijeenkomst over coffeeshops. Het boek gaat over criminele ondermijning in Nederland en de greep die criminele netwerken hebben op het openbare leven. ‘Ik heb het boek met rode oortjes, stijgende verbazing en ontzetting gelezen’, aldus D66-fractievoorzitter Chrit Achten.
Dat criminelen zo’n grote invloed kunnen uitoefenen en dat de overheid hier nagenoeg geen antwoorden op heeft, verbaast Achten zeer en het maakt hem erg ongerust.
D66 vraagt zich dan ook af in hoeverre de onder- en bovenwereld in Roermond met elkaar verstrengeld zijn. De fractie wil dat burgemeester Donders wat dit betreft binnenkort in commissieverband tekst en uitleg geeft.
In het boek ‘De achterkant van Nederland’ belichten journalist Jan Tromp en criminoloog Pieter Tops de grootschalige ondermijning van de Nederlandse samenleving: een gemeentehuis dat in de fik wordt gestoken, burgemeesters en andere bestuurders die worden bedreigd, schatrijke criminelen die sportclubs financieren en drugsbazen die zich in volkswijken ontpoppen als de nieuwe welzijnswerkers.
De Liberale Volkspartij Roermond heeft bij monde van raadslid Dirk Franssen kritisch gereageerd op hoe de breuk van werkvoorzieningschap Westrom met groen- en schoonmaakbedrijfschoonmaakbedrijf Prio Verve is gecommuniceerd.
Volgens Franssen is de gemeenteraad door het besluit van het dagelijks bestuur van Westrom op ‘onaanvaardbare wijze gebruuskeerd’.
Het personeel van Westrom werd vorige week donderdag over de kwestie bijgepraat door de directie terwijl diezelfde avond tijdens een gecombineerde vergadering van alle raadscommissie in Roermond met geen woord werd gerept over het feit dat Westrom uit Prio Verde was gestapt. Waarom hebben de wethouders Smitsmans en IJff toen daarover gezwegen, wil de LVR weten. Ook wil de LVR in kaart gebracht hebben hoe het besluit tot stand is gekomen en of dit ter goedkeuring is voorgelegd aan het algemeen bestuur van Westrom.
Het is nog onduidelijk wat de positie is van het Westrompersoneel dat door de nu ontstane situatie per 1 januari 2018 niet meer onder Prio Verve valt. Dat is ook de zorg van de Liberale Volkspartij Roermond, zegt raadslid Dirk Franssen. Ook de financiële consequenties van de nu gezette stap voor Westrom c.q. de vijf deelnemende gemeenten baart de LVR zorgen. Behalve Roermond hebben Leudal, Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen zitting in het algemeen bestuur van Westrom. De oppositiepartij wil dat B en W van Roermond nog deze antwoorden formuleren op de gestelde vragen.
Een herdenkingsmonument in Roermond voor de slachtoffers van de oorlog in Bosnië. Dat moet er volgens raadslid Selami Coskun (Denk) komen als herinnering en eerbetoon aan alle burgerslachtoffers en Dutchbatters die slachtoffer zijn geworden van de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Juist Roermond moet in de ogen van Coskun het voortouw nemen omdat zich destijds in de voormalige Ernst Casimirkazerne honderden asielzoekers uit Bosnië meldden.
Van hieruit streken velen neer in de Midden-Limburgse regio.
Juist Selami Coskun maakt zich hard voor deze kwestie omdat zijn vader, die voorzitter was van een islamitische stichting, destijds nauw betrokken was bij de opvang van de eerste Bosniërs in Roermond.
Dat wat is gebeurd in Bosnië noemt Coskun een les die ook Nederland moet leren. ‘Als wij verder gaan met polariseren dan gaan ook wij die kant op. Ook in Joegoslavië dachten ze destijds dat het nooit zover zou komen en het frappante is dat ze in dat land al veel verder waren met een multi-etnische samenleving’, legt de Roermondenaar uit.
Onlangs stelde het gerechtshof in Den Haag de Nederlandse staat gedeeltelijk aansprakelijk voor de dood van bijna 350 moslimmannen in Srebrenica. Voor Selami Coskun is dit het signaal om plaatselijk actie te ondernemen door bij B en W van Roermond te pleiten voor de komst van een herdenkingsmonument en hiervoor in gesprek te gaan met de Bosnisch-Nederlandse organisatie in Roermond.
Ferdinand Pleyte, momenteel wethouder namens D66, wordt opnieuw lijsttrekker bij zijn partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Pleyte is een oudgediende bij Democraten. Hij was al zeven jaar raadslid toen hij in 2013 vanwege het opstappen van de VVD uit de Roermondse coalitie werd geroepen tot het wethouderambt. Momenteel is hij binnen het college onder meer verantwoordelijk voor onderwijs en educatie en cultuur. Daarnaast is Ferdinand Pleyte bestuurslid van de D66-regio Limburg en binnen de landelijke organisatie actief als ambassadeur diversiteit en lid van het Els Borst netwerk. D66 Roermond stelt de volledige kandidatenlijst in het najaar vast. Leden kunnen dan stemmen wie op de lijst komt.