27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93704 bladzijden, 745200 artikelen

Online inschrijven ‘Meer Bewegen voor Ouderen

ROERMOND • Vanaf nu kunnen belangstellenden zich online inschrijven voor deelname aan verschillende beweegactiviteiten van Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). De enige voorwaarden om aan de activiteiten deel te nemen zijn dat men 60 jaar of ouder is en woonachtig is in Roermond. De webshop is beschikbaar via www.roermond.nl/ sportservice.
Sportservice Roermond houdt op verschillende plekken in Roermond MB O i i i V b ld leide docenten. Die passen de lessen aan de mogelijkheden en wensen van de deelnemers aan. Binnen het MBvO gaat het niet om wedstrijden of prestaties; gezelligheid en sfeer staan centraal.Wethouder IJff van Sport: “Je ziet dat ouderen met de tijd meegaan en steeds vaker gebruik maken van internet. Niet alleen om bijvoorbeeld contact te onderhouden met kinderen en kleinkinderen, maar ook om zelf de aansluiting met de samenleving te zoeken. Door online inschrijven mogelijk te maken levert Sportservice Roermond een d bijd d kl i h