27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93704 bladzijden, 745200 artikelen

Bewonersavond over veiligheid in Annakamp

BLERICK Verbetering van de veiligheid in de Blerickse wijk Annakamp is donderdag 6 juli onderwerp van gesprek in het Huis van de Wijk Zonneveld. Punten die aan de orde komen zijn onder meer de aanschaf van sleutelkastjes die minder inbraakgevoelig zijn, handhaving van de 30 km-zone, verlichting in de parken, inbraakpreventie en ook overlast door hondenpoep.
Met vertegenwoordigers van de gemeente, politie en wooncorporatie Antares worden de mogelijkheden bekeken in de vorm van een speeddate.
De bijeenkomst is een initiatief van enkele buurtbewoners en begint om 19.00 uur.