27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93678 bladzijden, 745013 artikelen

Onderzoek naar regionale Risk Factory

VENLO • Kinderen al op jonge leeftijd bewust maken van veiligheidsrisico’s.
Vanuit die gedachte is het Risk Factory-concept ontwikkeld.
Het doel van dit interactieve veiligheidseducatiecentrum is om veiligheid te laten beleven en daardoor van bezoekers - scholieren - ambassadeurs te maken. Veiligheidsregio Limburg-Noord onderzoekt de mogelijkheden van een Risk Factory in Noord- en Midden-Limburg.
Twente heeft al een Risk Factory, waar bezoekers zich bewust worden van veiligheidsrisico’s én oplossingen.
Burgemeester de Boer van de gemeente Roerdalen is portefeuillehouder Risicobeheersing bij Veiligheidsregio Limburg-Noord: “In nagebootste praktijksituaties ervaren bezoekers (on)veiligheid en leren ze hoe te handelen. Denk aan de dode hoek van een bus, hoe reageer je bij brand in de keuken en hoe ervaar je digitaal pesten? Het beleven van deze realistische scenario’s zorgt voor veel hoger risicobewustzijn dan wanneer je theoretisch wordt onderwezen.”
Provincie, gemeenten, politie, brandweer, GGD, scholen en andere partners slaan nu de handen ineen en onderzoeken de mogelijkheden van een Risk Factory op een centrale locatie in Noord- en Midden-Limburg.
De verkenning is gericht op veiligheids- en gezondheidsrisico’s en wordt in nauwe samenwerking met scholen in de regio uitgevoerd.
Naar verwachting wordt in december een besluit genomen.