27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93678 bladzijden, 745013 artikelen

Ondernemers Collectief: ‘Delen is Vermenigvuldigen’

GRUBBENVORST • Ondernemend Grubbenvorst heeft het plan om te komen tot een Ondernemers Collectief volledig omarmd en gesteund. Inmiddels is er een bestuur geformeerd en een stichting opgericht met op dit moment meer dan vijftig deelnemers.
Tijdens de Kick Off op 16 maart jongstleden waren maar liefst 63 ondernemingen en 8 organisaties, met een totale bezetting van meer dan 100 personen, aanwezig. Een ding was al snel duidelijk; Grubbenvorst heeft behoefte aan een platform, waardoor de plaatselijke ondernemers ontzorgd worden. Na dat bleek dat er in Grubbenvorst voldoende draagkracht is om te komen tot een dergelijk collectief, zijn er lokale partners gevonden in Stichting Gewoën Grubbevors en de Dorpsraad Grubbenvorst. Ook de gemeente Horst aan de Maas is enthousiast en volgt de ontwikkelingen.
Inmiddels zijn er spijkers met koppen geslagen, is een bestuur geformeerd en een officiële stichting opgericht met op dit moment meer dan vijftig ondernemers als deelnemer.
Als gezamenlijke slogan is gekozen; Delen is Vermenigvuldigen, óók in Grubbenvorst!. Het bestuur is druk bezig met de verdere ontwikkelingen, vormgeving en belangenbehartiging van Stichting Ondernemers Collectief Grubbenvorst.