27 maart 2014 - 9 oktober 2019: 93462 bladzijden, 743313 artikelen

‘De Brier heeft behoefte aan een nieuwe publiekstrekker én horeca’

Toevoeging van horeca
Door Silke van Deelen
VENRAY • In de maand juni konden inwoners van Venray zich via de website Burgers van Venray uitspreken over de vestiging van een supermarkt op De Brier. Van de bezoekers die een reactie achterlieten op de pollingsite, was 81 procent het eens met de stelling: Er moet een supermarkt komen op De Brier. Tegelijkertijd deed ook onderzoeksbureau Toponderzoek een raadpleging onder de leden van het Venrayse burgerpanel.
Gevraagd werd onder andere of de respondenten wel eens iets kopen in het winkelgebied, hoe vaak dit gebeurt, wat er zou moeten veranderen in het winkelgebied om meer bezoekers te trekken, of De Brier behoefte heeft aan een publiekstrekker en of de Aldi een goede toevoeging voor het winkelgebied zou zijn.
De Brier is een populair winkelgebied, zo blijkt uit de peiling van TopOnderzoek. Maar liefst 87 procent van de respondenten geeft aan wel eens iets te kopen in De Brier, hoewel sommigen daarbij wel de kanttekening maken alleen of hoofdzakelijk bij Praxis en Gamma te komen. De meningen over dit winkelgebied zijn echter niet onverdeeld positief. Zo geeft één respondent - overigens zelf een werk- NIEUW nemer van één van de winkels gelegen in De Brier - aan het een saai en onaantrekkelijk winkelgebied te vinden. “De sfeer is er ver te zoeken. Men komt er nu veelal alleen als men er iets nodig heeft.”
Op de vraag wat er moet veranderen in het winkelgebied om meer bezoekers te trekken, zegt 60 procent dat een supermarkt of discountwinkel als publiekstrekker een aantrekkelijke aanvulling zou zijn. Een eet- en drinkgelegenheid wordt ook vaak genoemd: “Alle lunchrooms of plekken waar je kof- fie met vlaai kunt krijgen, komen in het centrum van Venray. Het zou goed zijn als je even ergens kunt pauzeren tijdens het winkelen. Het is gezelliger, het trekt meer publiek en mensen blijven langer hangen.”
In totaal 64 procent van de respondenten denkt dat De Brier hoe dan ook behoefte heeft aan een publiekstrekker. Een outlet wordt geopperd: “Zie wat het met Roermond gedaan heeft, het winkelcentrum profiteert mee!” Een ander is juist bang dat het centrum winkelgebied daardoor voor de zoveelste maal ‘uitgekleed’ wordt. “Als retailers geen afzetmarkt verwachten in een specifieke regio, dan is het krampachtig lobbyen voor een publiekstrekker bij voorbaat gedoemd tot mislukken.” Ineke Grootemaat merkt op: “Er is leegstand in het dorp. Als je in de Brier een supermarkt plaatst, is dat een leegloop voor het dorp. In de oude Albert Heijn kan een andere supermarkt gevestigd worden. Parkeerplaats genoeg in de Gouden Leeuw garage.
En anders in de wijk de Brabander.”
Tot slot werd ook de vraag gesteld waar de Aldi zich zou moeten vestigen.
Deze supermarkt is momenteel op zoek naar een nieuwe plek met voldoende parkeergelegenheid.
Bijna de helft van de respondenten vindt De Brier een goede locatie voor de Aldi. Een andere optie die veelvuldig genoemd wordt, is de Brabander. “We hebben al een Aldi. Een Lidl zou meer op zijn plaats zijn, in de Brabander bijvoorbeeld, dan heeft elke wijk een supermarkt.” Joos L. is het hier niet mee eens: “Een supermarkt moet komen op een plek die goed bereikbaar is en waar de klanten zitten.
Weliswaar is het aantrekkelijk voor het winkelcentrum van Venray om deze in het centrum te concentreren, maar niet noodzakelijk. Het is evenmin zinvol om voor een wijk (de Brabander) te kiezen. Evenmin als in een dorp. Hiervoor is de klandizie te beperkt. Afstanden in en naar Venray spelen geen rol, in een grote stad heb je ook niet op elke hoek een supermarkt”, zo laat hij weten op de website van Burgers van Venray. Jan zou het liefste een supermarkt in het centrum zien, maar weet in de binnenstad geen pand van 2000 vierkante meter met voldoende parkeerplaatsen. “Met dit gegeven op de achtergrond vind ik De Brier een goede tweede keus.
In het totaalplaatje zouden ook nog de Venrayse bedrijven Itek en Partijdumper passen. Ook een broodjeszaak (Subway) is welkom.” Johan van der Velde tot slot wil het aan de ondernemers overlaten waar ze hun winkels willen vestigen. “Die hebben er meer kijk op dan de beleidsmakers en vergunning verschaffers van de lokale overheden.”