27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93678 bladzijden, 745013 artikelen

In memoriam Lei Stals, erevoorzitter van schutterij Sint Cornelius Swartbroek

SWARTBROEK • Op donderdag 22 juni is de heer Lei Stals op 91-jarige leeftijd overleden. Hij was in 1953 medeoprichter van schutterij St.. Cornelius Swartbroek en tevens erevoorzitter.
Ook was hij erepresident van de Oud Limburgse Schuttersfederatie.
De heer Stals was gedurende een lange periode (1989-2001) voorzitter van de schutterij. Onder zijn leiding werd het huidige schutterslokaal ‘De Krang’ gebouwd, dat op 21 augustus 1993 officieel werd geopend. In 1970 en 1999 schoot Lei zich tot koning. Diverse keren nam hij als schutter deel aan het OLS en was hij lange tijd buksmeester van de vereniging. In 1979 won de schutterij onder zijn leiding als bondsbuksmeester het eerste schuttersfeest sinds de oprichting, het bondsschuttersfeest bij st. Ansfried in Thorn. Lei stimuleerde de schutters van St. Cornelius ook altijd om mee te doen aan de Europese Schuttersfeesten. Zo heeft de Swartbroeker schutterij deelgenomen aan de Europese Schuttersfeesten in Haaksbergen en Kinrooij. Naast het vele werk dat Lei heeft verricht voor de schutterij, is Lei van 1986 tot 1998 president geweest van de OLS-federatie. De laatste jaren was Lei nog actief voor de schutterij uit Swartbroek. De heer Stals was tevens oud-wethouder van de gemeente Weert en oud-gedeputeerde.
Hij was wethouder van 1962 tot 1972. In februari 1972 ontving dhr. Stals de erepenning van de gemeente Weert, bij zijn afscheid als wethouder. Dhr. Stals is tevens onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en als Officier in de Kroonorde van België.
In zijn politieke loopbaan was Lei Stals van 1974 tot 1987 gedeputeerde voor de KVP, later voor het CDA.