27 maart 2014 - 9 oktober 2019: 93462 bladzijden, 743313 artikelen

Boer en gemeenten samen aan de slag met lokale kringloop

WEERT • Acht Keyport gemeenten, drie agrarisch ondernemers en HAS Hogeschool zijn ervan overtuigd: we moeten groene reststromen gebruiken om de bodemvitaliteit te verbeteren.
Onlangs was het Symposium ‘Van Groenafval naar Vitale Bodem’ in Weert.
De meeste agrariërs telen één gewas per perceel. ‘Door dit intensieve gebruik en ook door de klimaatverandering raakt de bodem langzaam uitgeput. Daar móeten we op inspelen.
Bij voorkeur met organisch materiaal zoals maaisel, bladeren en andere groene reststromen.’ Met dit idee meldden drie agrarisch ondernemers zich bij Keyport 2020. Een haalbaarheidsonderzoek volgde.
Hergebruik van groene reststromen biedt alleen maar voordelen, zo concludeert het onderzoek van HAS Hogeschool. Agrariërs hoeven minder in te grijpen met pesticiden en kunstmest. Bij droogte hoeven ze niet zo snel te beregenen. En het groenafval hoeft niet eerst naar een recyclebedrijf. Bovendien kan onze bodem dienen als opslagvat voor CO2 en zelfs de uitstoot aan broeikasgassen compenseren. In het zogeheten 4 promille initiatief – onderdeel van de klimaatonderhandelingen in Parijs- streven de partners ernaar om het organisch stofgehalte in de bodem met 4 promille te verbeteren. ‘Door hergebruik van groene reststromen kunnen we deze doelstelling hier in de Keyport regio in één keer realiseren.’
Opdrachtgever van het onderzoek is het Keyport Economisch Actieprogramma Agribusiness EAA.
‘Met kennissessies, masterclasses, onderzoek en innovatie stimuleren wij agrariërs tot duurzaam ondernemen en toekomstbestendige businessmodellen’, aldus Hans de Kinderen, voorzitter Keyport EAA en directeur Bedrijven van Rabobank Weerterland en Cranendonck.