27 maart 2014 - 9 oktober 2019: 93462 bladzijden, 743313 artikelen

Stichting IKL op zoek naar waarnemingen vliegend hert in provincie Limburg

Verspreidingsgebied
REGIO De stichting IKL nodigt bewoners in Limburg uit om waarnemingen van vliegende herten door te geven.
IKL spant zich in deze provincie in voor de verbetering van de leefgebieden van deze imposante kever. Om gericht maatregelen te treffen is het van belang dat IKL een goed beeld krijgt van de soort.
Het vliegend hert is de grootste kever van Nederland. De dieren kunnen wel tot acht centimeter lang worden. Met name de mannetjes spreken tot de verbeelding vanwege de grote kaken die doen denken aan het gewei van een hert. De lange ontwikkelingsduur en de af hankelijkheid van ondergronds dood (eiken)hout maakt echter dat de soort erg zeldzaam en kwetsbaar is.
Nederland vormt de noordwest grens van het verspreidingsgebied van het vliegend hert. Buiten Limburg komen deze grote kevers voor in het Rijk van Nijmegen, de Veluwe en in Twente. In Limburg is de soort met name in Zuid-Limburg te vinden. Daarnaast zijn populaties aanwezig in het noordelijkste puntje van de provincie en in Midden-Limburg bij Sint Odilienberg en de Meinweg.
Doordat de kaken van de mannetjes zo imposant gegroeid zijn, kunnen ze hier niet meer mee eten. Voedsel kunnen ze alleen likkend tot zich nemen. Dit bestaat uit suikerhoudende vloeistoffen van bloedende bomen of overrijp fruit. De grote kaken gebruiken de mannetjes alleen bij onderlinge gevechten. Wanneer twee mannetjes elkaar ontmoeten in de buurt van een vrouwtje, proberen ze elkaar met de kaken op te tillen van de van boomstam of -tak af te gooien. De verliezer kan op zoek naar een andere partner.
Indrukwekkend is ook het lange ontwikkelingstraject van het vliegend hert. De ontwikkeling van de larven kan drie tot wel acht jaar duren. De larven ontwikkelen zich ondergronds in dood, door bepaalde schimmels aangetast hout. Aan het einde van het larvale stadium, maken de larven een cocon in de grond, de poppenwieg.
Hierin verpopt de larve zich tot de volwassen kever. Deze blijft de hele winter in de cocon zitten en verschijnt vanaf mei bovengronds. Vanaf dan leven de dieren nog slechts enkele weken en staat alles in het teken van de voortplanting. Zoals dat hoort bij geliefden, vinden de avances vooral in de schemering plaats.
De grootste bedreiging voor het vliegend hert is het verdwijnen van geschikte leefgebieden. Oude bomen en stronken die als voedselbron voor de larven dienen, verdwijnen uit het landschap.
Ook de isolatie van elkaars leefgebieden vormt een directe bedreiging, de kevers moeten elkaar wel kunnen bereiken en vinden.
De dieren kunnen weliswaar vliegen, maar ze zijn hier niet al te behendig in en het kost nogal wat energie. Meestal worden dan ook slechts korte afstanden vliegend afgelegd waarbij ze bosranden, struwelen, houtwallen en dergelijke volgen. Verbindingszones zijn dus belangrijk om de leefgebied te verbinden en hierdoor te vergroten.
IKL roept mensen op als ze een vliegend hert in hun eigen omgeving zien om dit door te geven.
Vermeld daarbij de vindplaats, de datum van de waarneming, het aantal dieren en het geslacht. Bij voorkeur wordt de waarneming ondersteund met een foto. Waarnemingen kunnen worden gemeld bij IKL, Susterderweg 31, 6118 CP in Nieuwstadt of bij voorkeur per mail naar: ikl@ikl-limburg.nl.