27 maart 2014 - 16 oktober 2019: 93608 bladzijden, 744466 artikelen

Een gedesillusioneerde natuurliefhebber

Henk Klaassen
Tot in het diepst van mijn hart ben ik getroffen door de gang van zaken rond de aanleg van het fietspad door de spoorkuil. De natuur heeft weer eens verloren.Ik ben onbeschrijflijk teleurgesteld in de burgemeester en wethouders,de ambtenaren en de politiek. Pas geleden nog zaten we met de opening van 'Het Groeske' samen gezellig een biertje te drinken, maar achter je rug om worden er plannen gesmeed om de natuurliefhebbers om de tuin te leiden en stiekem een fietspad aanleggen. Ik dacht dat we met elkaar in gesprek waren over een alternatieve route boven via het schelpenpad.
Er is een politieke partij die een natuurhart heeft en open is, waarom zwijgt zij?
Er is een politieke partij die zegt dat natuur bindt,maar in Groesbeek bindt alleen beton en asfalt.
Er is een politieke partij die niets met natuur heeft, behalve als er verkiezingen zijn.
Ik ben Henk Klaassen geboren en getogen in Groesbeek, tegenwoordig woonachtig aan de Kloosterstraat. Heel mijn leven al ben ik al geinteresseerd in alles wat groeit, bloeit, kruipt, loopt en vliegt. Ik kan enorm genieten van de prachtige Groesbeekse natuur.En ik mag mijn passie voor de natuur graag met de mensen om mij heen delen.Ik ben met pensioen en al mijn vrije uren besteed ik in de natuur, vooral ten behoeve van jeugdeducatie. Je zou kunnen zeggen dat ik een ambassadeur van de Groesbeekse natuur en natuureducatie ben. De Groesbeekse politiek lijkt dit ook te onderkennen want foto's van mij met kinderen in de natuur vond ik terug in de recente verkiezingsprogrammas van twee verschilende Groesbeekse politieke partijen.
Maar soms vraag je je wel eens af waar je het allemaal voor doet. Want keer op keer zie ik dat de natuur in Groesbeek aan het kortste eindje trekt. Ik denk aan de Heemtuin die verdween, waarmee een uniek natuureducatieproject verloren ging.Ik denk aan de laatste ruilverkaveling die het kleinschalige Groesbeekse cultuurlandschap kapot heeft gemaakt,ten kostte van het leefgebied van karakterestieke broedvogels als de geelgors,kneu en steenuil.Ik denk aan de uitbreiding van het industriegebied en uitdijende woonwijken (Nijerf) waardoor het buitengebied steeds maar weer kleiner wordt. Nu weer het betonpad langs het spoor waardoor een uniek pareltje wordt beschadigd. En ik vrees met grote vrezen wat er gaat gebeuren met de Altena, gaat daar de natuur wederom het onderspit delven?Keer op keer kiest de Groesbeekse politiek voor andere belangen dan de natuur, waardoor de Groesbeekse natuur langzaam maar zeker kapot wordt gemaakt. Waarom zou ik dan nog zoveel tijd stoppen in het bijbrengen van een beetje natuurbesef en het bieden van natuurbeleving? Wat heeft het voor zin de Groesbeekse kinderen wegwijs te maken in de natuur als deze natuur door de Groesbeekse politiek ten gronde wordt gericht? Mijn missie is mislukt en ik ga serieus overwegen om te stoppen met al mijn milieu en natuureducatie activiteiten. Het heeft geen zin om te strijden voor de Groesbeekse natuur met een politiek die blind is voor de unieke Groesbeekse natuurwaarden.Waarom maakt de Groesbeekse politiek niet serieus werk van een natte en droge natuurlijke dooradering van het buitengebied (heggen, kruidenrijke akkerranden, behoud zandpaden) Waarom maakt de Groesbeekse politiek niet serieus werk van de bescherming van bedreigde dieren en planten die we (nog) in Groesbeek kunnen vinden (steenuil, gladde slang, etc.)?Waarom maakt de Groesbeekse politiek niet serieus werk van jeugdeducatie op scholen en daarbuiten (jeugdnatuurclub, natuurinformatiecentrum).
Groet van een gedesillusioneerde natuurliefhebber,