27 maart 2014 - 16 oktober 2019: 93608 bladzijden, 744466 artikelen

BRIEVEN

Fietspad spoorkuil
Jo de Valk Werkgroep Milieubeheer Groesbeek
Met verbijstering hebben de natuurorganisaties gereageerd op de plotselinge aanleg van het betonfietspad door de spoorkuil tussen Groesbeek-dorp en Biesseltsebaan. Dit is tegen de afspraken in die WMG, en ook Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Ravon, met de gemeente dacht te hebben gemaakt. In juli hebben we op verzoek van de gemeente een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor het leggen van beton op het schelpenpaadje dat bovenlangs de spoorkuil loopt. Voor ons was dat een compromis waarmee we hebben ingestemd vanuit de wetenschap dat de spoorkuil daardoor onaangetast zou blijven. Ook Staatsbosbeheer had omwille van de spoorkuil ingestemd met het zonder pachtvergoeding beschikbaar stellen van het schelpenpad.Helaas blijkt de gemeente anders over onze overeenkomst te hebben gedacht. Zonder ook maar iemand daarover te informeren, werd vorige week maandagochtend, nog voor zonsopgang, de aannemer met man en macht aan het werk gezet. En voordat de handhavingsautoriteiten uit Den Haag konden ingrijpen,was het kwaad al geschied en kon het werk juridisch niet meer worden stopgezet. Blijkbaar is het lonend om je als lokale overheid niet aan de spelregels te houden. Wij ervaren dit gedrag vooral als onfatsoenlijk. De grote vraag blijft waarom het fietspad per se door de spoorkuil moest.De gemeente voert als argument aan dat er geen natuurwaarden in het geding zouden zijn, omdat de gladde slang dit jaar niet is aangetroffen. Ten onrechte is naar onze mening de discussie vernauwd tot de al dan niet aanwezigheid van dit zeldzame reptiel. Maar de spoorkuil herbergt natuurlijk veel meer natuurwaarden.Het bos is er een paar jaar geleden teruggezet om de warmteminnende planten en dieren die thuishoren in droge spoorbermen, weer de ruimte te geven. Het wemelt er inmiddels van de zandhagedissen. Voor de wandelaar was het een mooie plek waar je rustig om je heen naar de zich herstellende natuur kon kijken,zonder bellende fietsers in je rug. Helaas is dat nu voorbij.