27 maart 2014 - 16 oktober 2019: 93608 bladzijden, 744466 artikelen

openbare bekendmakingen

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Groesbeek maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: het pand, Houtlaan 22 in Groesbeek.
woning, Kamp 16 in Groesbeek.
Oude Zevenheuvelenweg 27 in Groesbeek.
muur, Houtlaan 18b in Groesbeek.
bijgebouw, Waldgraaf 6 in Groesbeek.
stalling, De Meent 1 in Groesbeek.
Doormanstraat 1 in Groesbeek.
tusdoorn en Berk), Petruslaan 3 in Heilig. Landstichting.
Omdat het nog een aanvraag betreft, bestaat er nog geen mogelijkheid tot het maken van bezwaar in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Wel kunt u de aanvraag inzien bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis.
Burgemeester en wethouders van Groesbeek maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Margrietlaan 4 in Berg en Dal. (verzonden 27 -11-2014) Bovengenoemde vergunningen liggen ter inzage bij het Omgevingsloket.
Reageren? Zie kader onder Bezwaar/ Voorlopige voorziening.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij bovenstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning, hebben ingetrokken. Daarbij is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing.
schelpenpad tussen schietbaan en Biesseltsebaan in Groesbeek.
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis.
Reageren? Zie kader onder Bezwaar.