27 maart 2014 - 16 oktober 2019: 93608 bladzijden, 744466 artikelen

Hertelling in Groesbeek leidt niet tot andere uitslag

In Groesbeek vond dinsdag 25 november een hertelling plaats van de ruim 18.000 stemmen die op 19 november waren uitgebracht in de 27 stemlokalen tijdens de gemeentelijke herindelingsverkiezing in de gemeenten Groesbeek, Millingen en Ubbergen. Het centraal stembureau had tot deze hertelling besloten omdat er één stem verschil was tussen twee partijen voor wat betreft de laatste restzetel.
De hertelling leidde voor 9 van de 11 partijen tot andere stemtotalen en ook binnen de lijsten tot de nodige verschuivingen, maar niet tot een andere zetelverdeling. Dankzij een aangegane lijstencombinatie ging de laatste restzetel naar de Groesbeekse Volkspartij, ondanks een hoger stemmenaantal voor een andere partij - Sociaal Groesbeek.