27 maart 2014 - 16 oktober 2019: 93608 bladzijden, 744466 artikelen

KERKEN IN GROESBEEK

Prot. Gem. Groesbeek
Zondag 7 december, 2ste Zondag van de Adventaanvang 10.00 uurVoorganger is ds. J. Mol uit BathmenMet muzikale medewerking van Margreet Breukelman, Niko Raaphorst, Pieter Peereboom, Wopke en Mirjam Veenstra (zang). Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor het Platform Asielzoekers Wijchen e.o. voor meer info. zie: www.pkn-groesbeek.nl
H. Janssen, pastoor; J. van Rooij, diaken; J. van Montfort, diaken; mevr. D. Booyink, pastoraalwerkster. Bereikbaarheid pastorie Kloosterstraat: maandag t/m donderdag van 08.30 uur - 17.00 uur en telefonisch op 397.1473 of 06-23953385Zieken in ziekenhuizen: Als u of een van uw familieleden/huisgenoten in het ziekenhuis wordt opgenomen en prijs stelt op bezoek, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de parochie te laten weten. Opgeven van intenties voor plaatsing in het Groesbeek Weekblad, s.v.p. vóór donderdag 12.00 uur.Overleden: Lodewijk Gerrits, Gerardus Johannes Petrus Maria Wennekers, Jozef Hendrikus Gerardus Maria Lamers, Agnes Maria Josefina Delleman-Cillessen.Vieringen kerk H.H. Cosmas en DamianusZATERDAG 6 december 19.00 uur, H.Mis m.m.v Kerkkoor Host SionMisintenties: Frits Hendriks; Jacobus Lamers en Wilhelmina Hendriks de echtgenote en zoon Siem Lamers; Peter Antonius Schoonenberg v.w. verjaardag, Jan Robbers v.w.verjaardag; Johannes Lambertus Lamers v.w. sterfdag; Swen Hijmans, Opa en Oma Hijmans, Opa Kersten en naaste overleden familieleden; Ria Ijsveldt van de Poll v.w.sterfdag.
ZONDAG 7 december 10.00 uur WoCo m.m.v. Kerkkoor St. Caecilia Misintenties: Thé en Marie Schrevende Bruin; Antonius Franciscus Schreven, Jacoba Mathea Schreven-Willems en dochters; Martinus Thijssen, Wilhelmina Vissers de echtg; Derk Müskens en Theo Rikken (nms. fam. Thijssen); Piet Cillessen; Petrus Albers en Maria Petronella Albers-Föllings. Vrijdag 12 dec. 18.00 uur Wereldmaaltijd (Protestantse Centrum)
WOENSDAG 3 december, 19.00 uur: Eucharistieviering. Intentie: Voor het welzijn van de parochianen. ZONDAG 7 december, 2e Zondag van de Advent. 9.30 uur Eucharistieviering.. Kerkkoor Sint Antonius. Intenties: Theodorus Leenders, Wilhelmina Jacobs de echtgenote, zoon Jan, schoonzoon Hans en schoondochter Leida; Regien,Johanna en Theodorus Kersten; Verjaardag van Hendrikus Meijer; Wilhelmus Meijer en Johanna Thissen de echtgenote; Theodorus Kaspers en Dina Weijers de echtgenote; Bertha en Jan Kaspers; Annie Kaspers-Derks; Toon Ebbers en Geertruida Janssen de echtgenote WOENSDAG 10 december,19.00 uur: Eucharistieviering. Intentie: Voor het welzijn van de parochianen.Voor het opgeven van misintenties of voor het maken van afspraken kunt u terecht op zondagmorgen en woensdagavond ná de eucharistievieringen in de sacristie; ofwel via telefoon: 397.1998. U kunt ook een enveloppe in de brievenbus van de pastorie Sint Antoniusweg 2 deponeren: met vermelding van: Misintentie, Sint Antonius Breedeweg. Voor dringende gevallen blijft pastoor H Janssen bereikbaar via tel. 397.1998.