27 maart 2014 - 16 oktober 2019: 93608 bladzijden, 744466 artikelen

KERKEN IN MMM

Mook
Kerkberichten Par.St.Antonius Abt,De Hove 1,6585WL Mook, tel.024 6961390 Kapelaan Martinus Rijs, Pastoor René Schols tel. 0485 511426 , email: info@parochiesmmm.nl / Website van Middelaar, Mook en Molenhoek: www.parochiesmmm.nl. 2e zondag van de Advent jaar B 2014. Zondag 7 december 09.30 uur: Eucharistieviering door René Schols met Herenkoor.Intenties: Overl. fam. MeeussenSpikmans; Hendrik Meeussen; Elly van Munster-van Bussel; Theo Kamps; Jan Thissen (st); Petrus Johannes Geurts, parochus in Mook (st). Maandag 8 december 09.00 uur: Eucharistieviering en aanbidding tot 10.00 uur. Misdienaars: Zondag 7 december 09.30 uur: Manus Heylen en Janny van Eupen.
Parochie O.L.V. van Smarten. Iedere woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur is er iemand in de sacristie aanwezig voor vragen, een praatje,een misintentie op te geven of om een kaarsje aan te steken. De pastorie in Mook is bereikbaar onder telefoonnummer 024 6961390. Pastoor René Schols Raadhuisplein 3, 6595 AK Ottersum, 0485 511426 of 06 51586223, pastoorreneschols@gmail.co m Kapelaan Martinus Rijs De Hove 1, 6585 AN Mook, 024 6961390. Website van de drie parochies: www.parochiesmmm.nl Zondag 7
december 11.00 uur Eucharistieviering. Tweede zondag van de Advent. Dinsdag 9 december 19.00 uur Eucharistieviering voorafgegaan door rozenkransgebed.
Pastoor Rene Schols. Raadhuisplein 3. 6595 AK Ottersum. Tel. 0485-511426/0651586223. Contactpersoon parochie: Maria Grol-Awater. Zevendalseweg 3. 6586 AR Plasmolen. Tel.nr. 0246963071. B.g.g. www.parochiesmmm.nl. Misintenties: Lia Leijen Dorpsstraat 18. 6587 AZ Middelaar, tel.nr. 024-6962888 lia.leijen@planet.nl.Zaterdag 6 Dec.Eucharistieviering om 19.00 uur. Woensdag10 Dec. Eucharistieviering om 09.00 uur.