27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Lintjesregen: waardering voor vrijwilligers.

Hart voor Heerlen
Paul Depla
Bij het einde van de maand april hoort de lintjesregen. Dat was bij koningin Juliana. Het gold bij koning Beatrix. En nu koning Willem-Alexander de scepter zwaait geldt het nog steeds. We sluiten de maand april af met de bekende lintjesregen.
Soms vragen mensen aan mij of dat die lintjesregen nog wel nodig is. Of het niet iets ouderwets is. Natuurlijk, we kennen de lintjesregen al heel lang.En sommige woorden die we gebruiken,klinken wat ouderwets. Dat vind ik bijvoorbeeld zelf van de zin: het heeft de Koning behaagd. Behagen. Een woord dat je nauwelijks nog gebruikt.
Sommige woorden mogen dan ouderwets klinken, het betekent niet dat de lintjes gedateerd zijn. Integendeel. We praten steeds vaker over de betrokkenheid van burgers. De regering heeft haar mond vol van de participatie-samenleving. Een samenleving waarin mensen zich inzetten voor de medemens.En het daardoor mogelijk maakt dat kinderen bijvoorbeeld in verenigingen iedere week kunnen sporten. Of kunnen genieten van de activiteiten van de scouting. Zonder vrijwilligers zou dat allemaal niet mogelijk zijn.Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Heerlen zou dus veel minder bruisen zonder al die vrijwilligers. De vrijwilligers doen dat natuurlijk omdat het vrijwilligerswerk hen voldoening geeft.Maar tegelijkertijd is het goed om als samenleving onze waardering uit te spreken voor de inzet van de vrijwilligers. En dat doen we door de lintjes. De lintjes als teken van terechte waardering door de samenleving.
Dit jaar mocht ik 11 mensen in het zonnetje zetten. Mensen uit talloze verschillende hoeken van de samenleving.Zo is meneer Moolhuijsen vele jaren actief geweest binnen de personeelsvereniging van CBS. Meneer Arets en Verjans hebben zich jarenlang ingezet voor Stichting Leergeld. Mevrouw Larik en de heren Luchies en Portiek zijn heel erg lang lid van de gemeenteraad geweest. De heer Theunissen heeft zich vooral ingezet voor de geschiedschrijving van Heerlen. De heren Hueben en Kleijkers hebben zich altijd ingezet voor de wijk Heksenberg en de voetbalclub in het bijzonder.De heer Paulis heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt voor voetbalclub Weltania. En de heer Peters is al decennia een van de gezichten van de scouting in Heerlen. Een elftal Heerlenaren waarop we trots. Maar waaraan we ook veel dank verschuldigd zijn. Het is dus mooi dat we via een lintje onze waardering aan hen tot uitdrukking hebben kunnen brengen.