27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Stap voor BMV MSP

HEERLEN
De deelnemende partners van de Brede Maatschappe-lijke Voorziening MSP hebben afgelopen donderdag een samenwerkingsovereenkomst (SOK) getekend. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de BMV MSP.
In de BMV MSP zitten straks alle partners die zich in de wijk bezig houden met de ontwikkeling van het kind in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar,zoals de basisschool, peuterspeelzaal, logopedie en Alcander. In de nieuwbouw komt de brede school met een gymzaal. 't Bestaande Leiehoes blijft zijn gemeenschapsfunctie behouden.
De SOK is getekend door: de gemeente Heerlen, stichting Multifunctioneel Centrum 't Leiehoes, Onderwijsstichting Movare, Logopedie Praktijk Van Wersch, Stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen, Stichting Welzijn Heerlen (Alcander) en de stichting Wijkbeheer MSP.
Met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst is ook de basis gelegd voor het Programma van Eisen. De volgende stap is om een goed ontwerp te laten maken voor de brede school. De architectenselectie kan nu ook van start gaan. Als alles volgens plan verloopt, gaat de nieuwe brede school in augustus 2016 open.