27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Portefeuilles wethouders gemeente Heerlen rond

Peter van Zutphen, Nico Aarts, Martin de Beer, Jordy Clemens en Barry Braeken
Peter van Zutphen, Nico Aarts, Martin de Beer, Jordy Clemens en Barry Braeken worden wethouder in Heerlen.
Eerder bereikten SP, OPH, PvdA, VVD en D66 al overeenstemming over de inhoud van het te voeren beleid; afgelopen weekend volgde een akkoord over de portefeuilleverdeling van de wethouders voor de periode 2014-2018. Het totale onderhandelingsakkoord zal nog ter goedkeuring aan de achterbannen van de verschillende partijen worden voorgelegd. Naar verwachting zal de gemeenteraad van Heerlen op 13 mei overgaan tot benoeming van de wethouders. De SP levert 2 wethouders, de Ouderen Partij Heerlen levert een eigen wethouder en één samen met de PvdA en er is 1 wethouder voor de combinatie D66-VVD.De voorgestelde portefeuilleverdeling is als volgt. Peter van Zutphen, SP (1ste loco): 3D: Awbz/Wmo, coördinatie 3D, Welzijn, Armoedebeleid, Herstructurering.
Nico Aarts, OPH (2de loco): Middelen exclusief P en O, Mobiliteit, Beheer en onderhoud, Ruimtelijke ordening exclusief centrum en herstructurering, Wonen.
Martin de Beer, VVD/D66 (3de loco): Economie, Arbeidsmarkttoeleiding, 3D Participatiewet, Dienstverlening, Sport. Jordy Clemens, SP (4de loco): 3D Jeugd,Onderwijs,Cultureel erfgoed inclusief Jaar van de Mijnen, Duurzaamheid inclusief mijnwater.
Barry Braeken,OPH/PvdA (5de loco): Centrumontwikkeling, Cultuur inclusief evenementen, Integraal ouderenbeleid, Buurtgericht werken.
Burgemeester Paul Depla: Wettelijke taken, Integrale veiligheid, Bestuurskracht, Strategische lobby / stadsmarketing, P en O.