27 maart 2014 - 18 september 2019: 92891 bladzijden, 738509 artikelen

Geweld tegen zwangere vrouw

Huisverbod door burgemeester Raymond Vlecken van Landgraaf terecht
Burgemeester Raymond Vlecken van de gemeente Landgraaf heeft op 19 oktober 2012,in verband met ernstig huiselijk geweld,terecht een huisverbod van 10 dagen (en vervolgens een verlenging van 18 dagen) opgelegd aan een inwoner van die gemeente. Het hoger beroep van de man is vandaag door de Raad van State ongegrond verklaard. Daarmee wordt de uitspraak van Rechtbank Limburg van maart dit jaar overgenomen.De ruzie tussen de man en zijn toen 9 maanden zwangere vriendin liep op 18 en 19 oktober 2012 volledig uit de hand. Op de eerste dag duwde hij haar tegen de grond, greep haar bij de keel en trok aan de haren. Bij de tweede ruzie,op 19 oktober,gaf hij aan zijn vriendin een kniestoot in de buik, waardoor de vliezen braken en zij met spoed naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Daar stelde de politie onmiddellijk bewaking in. De vrouw heeft na het ontslag uit het ziekenhuis er vrijwillig voor gekozen om bij een gezin in Brunssum te gaan wonen.Zij is niet meer teruggekeerd naar de woning in Landgraaf en er hebben zich ook geen incidenten meer voorgedaan. Dat zij niet terugkeerde naar Landgraaf en geen ruzies meer waren, heeft geen invloed op het huisverbod dat burgemeester Vlecken heeft opgelegd. Ook het zorgadvies van Veiligheidshuis Kerkrade en het opstarten van de hulpverlening staat hier los van, zo blijkt het dossier van de Raad van State.