27 maart 2014 - 4 december 2019: 94593 bladzijden, 752658 artikelen

Boek ‘Heksenberg voeger’

HEERLEN
Binnenkort verschijnt 'Heksenberg vroeger… Van spookachtige heide tot eigenzinnige woonwijk', een rijk geïllustreerd foto- en geschiedenisboek over Heksenberg.
Deze Heerlense wijk is een sociaal hechte buurt die vooral is ontstaan door de opkomst van de mijnindustrie. Toch gaat de geschiedenis van de buurt terug tot in de prehistorie. Alle wetenswaardigheden over het heidegebied waaruit de buurt is ontstaan, de groei van de wijk en zijn rijke verenigingsleven, de parochie, het onderwijs en het leven in de buurt komen in de beschrijvingen door Hay Schoffelen en de documentatie die Harry Pieters daarvoor verzamelde, uitgebreid aan bod. Beiden namen samen met Kleis Adema en Henk Butink het initiatief voor het boek, waarvan de eindredactie is verzorgd door stadshistoricus Roelof Braad. Het ruim 250 pagina's tellende boek 'Heksenberg vroeger… Van spookachtige heide tot eigenzinnige woonwijk' verschijnt als nummer zes in de serie 'De geschiedenis van de Heerlense buurten'. Dit is een publicatiereeks van Historisch Goud - Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis in Heerlen. De nieuwe aflevering wordt uitgegeven in samenwerking met de Stichting Historische Kring 'Het Land van Herle' in Heerlen en de initiatiefnemers uit Heksenberg voor deze nieuwe aflevering.Intekenen kan tot 15 juni. Stuur een mail met de bestelling 'Boek Heksenberg' naar penningmeester@landvanherle.nl en betaal gelijktijdig met verzending van de mail het intekenbedrag van 19,50 euro op bankrekening NL86INGB0002069907 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Het Land van Herle te Heerlen o.v.v.'Boek Heksenberg'. Bestellen en voor intekening betalen kan ook bij Tabak & Gemak Heksenberg of bij Primera Heerlerheide. Wie intekent krijgt bericht over het afhalen van het boek bij de boekpresentatie of bij Rijckheyt/Thermenmuseum in Heerlen c.q.de winkel waar het formulier is ingeleverd en het boek is betaald. Wie het boek toegezonden wenst te krijgen dient 4,50 euro extra over te maken voor verpakkings- en verzendkosten.
In de winkel zal boek 22,50 euro kosten.
De uitgave is mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Zilverzandexploitatie Beaujean BV Heerlerheide, Mediaan in Heerlen en Quaedvlieg-Beaujean Exploitatie van Zand- en Grintgroeven BV.