27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

#Discussie over ‘zaak Google’

Google heeft een website gelanceerd waarop mensen uit Europa een verzoek kunnen indienen om resultaten uit de zoekmachine te laten verwijderen. Volgens Google is het een eerste stap om te voldoen aan een uitspraak van Europese rechters dat de zoekmachine onjuiste of gedateerde informatie op verzoek van een belanghebbende niet langer in de zoekresultaten mag opnemen.
De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is niet enthousiast over de uitspraak van de rechters,zo blijkt uit een reactie van Thomas Bruning over dit onderwerp op VillaMedia: "Het belang van 'free flow of information' wordt in deze uitspraak echt achtergesteld bij het privacy-belang van een individu.De uitspraak ontkent de publieke functie, die Google online ontegenzeggelijk inmiddels heeft ingenomen. Het klopt strikt genomen dat de oorspronkelijke informatie niet “weg” is, maar feitelijk bereikt het wel dit effect.Want waarom zou deze uitspraak niet ook moeten gelden voor Bing of welk verzameld digitaal krantenarchief dan ook.
Er ontstaat een gatenkaassituatie, waarbij de ene persoon, die op dit moment geen publieke functie vervult zijn verleden onzichtbaar kan maken voor het publiek en de journalistiek en de ander, die die functie nu wel vervult of heeft vervuld dat niet kan. Gevolg is een nog veel onbetrouwbaardere bron dan nu het geval is.Want uiteraard is het zo dat Google er zijn eigen commerciële overwegingen op kan nahouden om het ene zoekresultaat prominenter te maken dan het andere,maar het is uiteindelijk ook hun commercieel belang om een betrouwbare zoekmachine in de lucht te houden.
De redenering, dat journalisten en kranten erbij gebaat zijn om bepaalde informatie moeilijker vindbaar te maken, gaat voorbij aan de digitale werkelijkheid,waar we in leven.De bron van (belastende) informatie kan uit ontelbare bronnen komen,zeker niet alleen uit het digitale archief van een aantal kranten. Vervolgens kan de volgende stap zijn dat ook sites, die puur de zoekresultaten van dagbladen verzamelen,ook met dit soort 'vergeetverzoeken' worden geconfronteerd, waarbij opnieuw de oorspronkelijke bron niet in staat wordt gesteld om zich tegen het schrappen van die informatie te verweren.
Kortom, wij zijn van mening dat het publiek en de journalistiek verwacht dat publieke informatie publiek vindbaar is.Als je aan de grenzen en ingrijpendheid van die publicaties wat wilt doen, zal je het bij de bron moeten aanpakken,en niet bij de partij die die publieke informatie bijeenbrengt." Bron: VillaMedia