27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

'Konijnenkwestie' na 4 jaar afgerond

Vergoeding voor boomkweker
Waartoe een strenge winter kan leidenů Op 5 januari 2010 stelde de Provincie Limburg een jachtverbod in op konijnen, omdat de populatie plotseling sterk onder druk kwam te staan door extreme vorst en een dik sneeuwdek. Om toch aan voedsel te komen, hadden meerdere konijnen inmiddels hun heil gezocht bij een boomkweker in Limburg.
Deze ondernemer had het kwetsbare groen zoals gewoonlijk beschermd door het fretteren van burchten, het aanbieden van alternatief voedsel en het gebruik van voor konijnen onprettige geuren. Maar tegen zo'n hongerwinter in konijnenland was geen kruit gewassen.
In eerste instantie bleek het Faunafonds niet bereid om de schade te vergoeden. Tot de Raad van State werd dat door de ondernemer aangevochten. Met succes,maar in ronde twee stelde het Faunafonds een eigen bijdrage van 5 procent in. Ook dat werd door de ondernemer aangevochten. Deze keer hebben Rechtbank Limburg en - vorige week - de Raad van State (RvS) echter de kant van het Faunafonds gekozen.
Honderd procent vergoeding geldt namelijk alleen bij beschermde diersoorten, die absoluut niet ver- of bejaagd mogen worden. Ook al is het konijn een nachtdier, blijkt het 'niet onredelijk' dat de ondernemer moet dokken. "Dat hij zich slachtoffer voelt van een falende overheid, is voor de beoordeling van de hoogte van de tegemoetkoming in de schade niet van belang",wordt daarbij gesteld door de RvS.
Einde van het liedje is dat de Limburgse boomkweker nu definitief 182.789,26 euro krijgt toegekend en het in 2010 opgesteld taxatierapport alsnog wordt vergoed.