27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Ouderschapsonderzoek helpt bij vechtscheiding

Proefproject bij hoger beroep zaken tegen het licht gehouden
Ex-partners met een slepende vechtscheiding die verplicht worden tot bemiddeling door een deskundige, komen vaker tot een vergelijk. Dit blijkt uit recent onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de rechtspraak.
Bij vechtscheidingen zitten kinderen klem tussen fel strijdende ouders. Een specifieke aanpak hiertegen is het 'ouderschapsonderzoek'. Daarbij bemiddelt een deskundige tussen de ex-partners, verricht onderzoek en rapporteert aan de rechter. Het bezoek aan de deskundige is verplicht voor de ouders. Dit middel is in dit proefproject ingezet bij slepende conflicten in hoger beroep, waar een meer vrijblijvende aanpak geen effect had. Het proefproject is tussen 2008 en 2011 gehouden bij diverse gerechtshoven.
Vergeleken zijn de resultaten van 54 zaken waar ouderschapsonderzoek is ingezet en 36 reguliere zaken rond vechtscheidingen. Een positief effect van de nieuwe methode is het grote aantal ouders dat alsnog geheel of gedeeltelijk overeenstemming bereikt: ongeveer de helft van de ouders,dit is beduidend hoger dan normaal.Dat is bijzonder omdat het gaat om langlopende procedures waarin vaak al verschillende lijmpogingen zijn ondernomen. Ook verbetert de kwaliteit van de relatie met de ex-partner en het kind bij de groep ouders die tot een vergelijk komt.
Toch hebben ex-partners na een ouderschapsonderzoek niet minder conflicten, vergeleken met gewone vechtscheidingen. Ook beoordelen ouders binnen de pilot de gerechtelijke procedure minder positief,wellicht omdat de bemiddeling verplicht is.Wel positief zijn de ex-partners over de gesprekken met de deskundige. Enthousiast zijn de raadsheren en secretarissen van het gerechtshof: zij vinden dat de methode bijdraagt aan een duurzame oplossing en aan kostenbesparing. De deskundigen vinden dat communicatie tussen de ouders is verbeterd.Wel vinden zij dat de nieuwe aanpak te veel varieert per zaak en uniformer kan.
De onderzoekers bevelen aan het effect van het ouderschapsonderzoek al eerder in de procedure te toetsen: als de ouders voor het eerst bij een rechtbank aankloppen.