27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Wijziging Woningwet

Sneller actie bij problemen en overlast
Gemeenten krijgen meer bevoegdheden bij de aanpak van problemen in de wijk. Met bestuurlijke boetes kunnen zij verhuurders sneller lik-op-stuk geven als zij panden laten verloederen of aan huisjesmelkerij doen. Het wetsvoorstel van minister Blok (Wonen) waarin dit wordt geregeld is door de Tweede Kamer aangenomen.
Met de wijziging van de Woningwet kunnen gemeenten sneller optreden bij panden die voor overlast zorgen. In plaats van dwangsommen kunnen zij nu sneller een bestuurlijke boete opleggen en het beheer van een pand overnemen. Onder de huidige regels moet de gemeente eerst nog het pand sluiten voordat zij het beheer kan overnemen.
De gang van zaken rond het overnemen van het beheer wordt bovendien meer eigenaar-gericht. Wanneer de gemeente al een pand in beheer heeft,hoeft er niet eerst een heel dossier opgebouwd te worden om ook andere overlastgevende panden van dezelfde eigenaar aan te pakken.Verder wordt het makkelijker om de kosten van het beheer op de huisjesmelker te verhalen.
De aanpassingen zijn deel van een pakket wetswijzigingen dat gemeenten meer armslag geeft bij de aanpak van problemen in de wijk. Zo wordt geregeld dat gemeenten in zwakke wijken gemakkelijker ongewenste woningvorming kunnen tegengaan wanneer er al een overaanbod aan kleine woningen is.
De Tweede Kamer stemde verder in met een ingrijpende herziening en vereenvoudiging van de Huisvestingswet.De wet geeft de gemeenten bij schaarste de mogelijkheid om te sturen op de verdeling van goedkope woonruimte, al geldt dit niet langer voor koopwoningen.
Gemeenten kunnen ook langer inkomenseisen stellen aan woningzoekenden. De Tweede Kamer stemde in met de mogelijkheid om in aangewezen gebieden met verlengingen tot maximaal 20 jaar woningen niet langer toe te wijzen aan mensen met een inkomen op bijstandsniveau. Nu is dat inclusief verlenging nog maximaal 8 jaar mogelijk.
(Bron: Rijksoverheid.nl) Tip: check voor woonnieuws of bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden ook regelmatig de websites van uw gemeente, de provincie en het Rijk.