27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

‘Stimulering bouw in crisistijd’

Geld provincie naar leefbaarheids- en woonprojecten in Onderbanken, Vaals en Voerendaal
Een multifunctioneel complex waar de hele Merkelbeekse gemeenschap terecht kan, een forse isolatieslag bij twee beeldbepalende rijksmonumenten in Vaals en een aantrekkelijk parkgebied in Klimmen voor jong en oud.
Voor deze drie projecten die passen binnen de provinciale visie op het gebied Leefbaarheid en Wonen heeft het College van Gedeputeerde Staten een totale financiële bijdrage van maximaal 982.227 euro uit de 3e tranche van de motie Stimulering Bouw gereserveerd. Gedeputeerde Lebens: “Deze projecten verhogen niet alleen de leefkwaliteit in Limburg maar met de realisatie ervan worden bovendien de bouwsector en de vele mensen die er werkzaam zijn geholpen. De totaalteller van de ‘Stimulering bouw in crisistijd’ komt hiermee op 2.642,1 mensjaren werk”.
Als antwoord op de veranderende samenstelling van de bevolking, krijgt het multifunctioneel complex in Merkelbeek (gemeente Onderbanken) een nieuwe bestemming als Brede Maatschappelijke Voorziening. Daarin worden voorzieningen voor kinderen (denk aan peuterspeelzaal, basisschool en buitenschoolse opvang) gecombineerd met de bibliotheek, het gemeenschapshuis en sportvoorzieningen. Ook de herinrichting van het centrale plein en parkeervoorzieningen worden in het project meegenomen. Het project kent een breed draagvlak aangezien de gemeente samen optrekt met de volgende organisaties: stichting peuterspeelzaak ’t Pieëpelke, stichting de Henkhof, bibliotheek Landgraaf-Onderbanken, voetbalvereniging RKDFC, tennisvereniging TC Merkelbeek,Schutterij st. Johannes en Clemens, stichting Speeltuinwerk Merkelbeek, gymvereniging, ouderenvereniging, kerkelijk zangkoor, toneelvereniging, kindervakantiewerk, imkersvereniging, jeugd- en jongerenwerk, fanfare, carnavalsvereniging en onderwijsstichting Movare. Dit bouwproject kan rekenen op een provinciale bijdrage van maximaal 545.011 euro.
Nieuwe bouwkundige principes en technieken maken het mogelijk om twee beeldbepalende Vaalser rijksmonumenten te laten voldoen aan de huidige eisen van de tijd. Het gaat om het gemeentehuis, ook wel bekend als het ‘Von Clermonthuis’, uit 1761 en de naastgelegen voormalige Lutherse kerk beter bekend als ‘De Kopermolen’ uit 1736 die nu in gebruik is als cultureel centrum.Op isolatiegebied zijn beide historische gebouwen nooit aangepakt vanwege hun monumentenstatus, maar door nieuwe inzichten kunnen monumenten als het ‘Von Clermonthuis’ en ‘de Kopermolen’tegenwoordig ook geďsoleerd worden. Dubbelglas en dakisolatie worden dit jaar dan ook aangebracht zodra het stabiel warm weer is aangezien de kozijnen en ramen eruit moeten terwijl de gebouwen gewoon in bedrijf blijven. Voor dit verduurzamingsproject is een provinciale bijdrage uitgetrokken van maximaal 387.216 euro.
Ook in Klimmen (gemeente Voerendaal) vraagt de veranderende samenstelling van de bevolking om een nieuwe invulling van de publieke ruimten. Een goede aanleiding om het verwaarloosd bosgebied om te toveren tot een aantrekkelijk parkgebied voor jong en oud. Zo wordt het gebied goed bereikbaar voor minder validen, wordt gedacht aan sociale veiligheid en beleving en wordt de relatie versterkt met de nabijgelegen school en buitensportaccommodaties. Concreet betekent dit dat er bewegings- en speeltoestellen worden geplaatst, de paden door deze ‘groene long’ onderdeel gaan uitmaken van wandelroutes en worden aangesloten op recreatieve rustpunten en uitspanningen. Deze revitalisering kan rekenen op een bijdrage uit de motie Stimulering Bouw van maximaal 50.000 euro. In het kader van de motie ‘perspectief voor de bouwsector in crisistijd’ zijn er tot en met juni 2013 in een eerste tranche, 38 bouwprojecten door het College van Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Daarna hebben Provinciale Staten in juni 2013 een motie aangenomen voor een tweede tranche.Hiermee zijn nog eens 17 projecten uiterlijk begin 2014 van start kunnen gaan. Vervolgens is in de begrotingsbehandeling op vrijdag 8 november 2013 een nieuwe motie in PS aangenomen voor een 3e tranche van de regeling 'stimulering bouw in crisistijd'.