27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Onderzoek naar VONSS-gemeenten

VOERENDAAL
De colleges van de samenwerkende gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen (VONSS) hebben besloten om een onderzoek te doen naar de toekomst van de samenwerking.
Doel van het onderzoek is de verkenning van een aantal scenario's van de toekomstige samenwerking. Bij deze verkenning staat behoud van zelfstandigheid van de vijf gemeenten voorop. De onderzoeksopdracht zal ongeveer een half jaar in beslag nemen. De resultaten zullen ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de VONSS-gemeenten.
De VONSS gemeenten werken al langere tijd samen.Qua aard, karakter en identiteit hebben de vijf gemeenten een vergelijkbaar profiel: landelijk en groen met dorpse eigenheid en leefbare kernen. Ook staan de gemeenten voor vergelijkbare uitdagingen.
Met de samenwerking willen de gemeenten de kwaliteit vergroten, de kwetsbaarheid verkleinen, de kosten verlagen en meer kansen bieden aan medewerkers.
nul nu Op dit moment is VONSS te kenmerken als een netwerksamenwerking waarin over en weer kennis en beschikbare kwaliteit worden gedeeld. De samenwerking krijgt vorm binnen drie aandachtsgebieden: operationele samenwerking, groene ruimte en het sociaal domein. Binnen deze aandachtsgebieden worden verschillende onderwerpen gezamenlijk opgepakt. Er worden NU bijvoorbeeld bijeenkomsten georganiseerd voor mantelzorgers en vrijwilligers in de vijf gemeenten. Een ander onderwerp is de begeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De vijf gemeenten bundelen hun krachten om hun rol daarin zo goed mogelijk te kunnen vormgeven.Daarnaast is er een gezamenlijke juridische bezwaarschriftencommissie gevormd René Trost voor en worden er slimme verbindingen gelegd op het gebied van gegevensbeheer.
Naast de genoemde voorbeelden krijgt de samenwerking ook op andere gebieden steeds meer vorm. Het scenario onderzoek is erop gericht om uiteindelijk te weten op welke manier de samenwerking tussen de vijf gemeenten in de toekomst ingevuld kan worden.