27 maart 2014 - 13 november 2019: 94150 bladzijden, 749242 artikelen

Koninklijke onderscheidingen

LEUDAL - Op dinsdag 25 maart werd aan de dames Hageman en Kortenhors alsmede aan de heer Frenken een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Arno Verhoeven.
Mevrouw Hageman, mevrouw Kortenhorst en de heer Frenken werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Marieke Kortenhorst (59) maakte deel uit van de gemeenteraad van de voormalige gemeente Neer van 30 mei 1989 tot en met 31 december 1990. Vanaf 2 januari 1991 tot en met 25 maart 2002 was zij raadslid van de voormalige gemeente Roggel en Neer.
Mevrouw Monique Hageman (57) maakte deel uit van de gemeenteraad van de voormalige gemeente Haelen van 14 maart 2002 tot en met 31 december 2006.
De heer Har Frenken (53) maakte deel uit van de gemeenteraad van de voormalige gemeente Roggel en Neer van 14 maart 2002 tot en met 31 december 2006.
Na de verkiezingen in verband met de herindeling in MiddenLimburg kwamen zij allen vanaf 2 januari 2007 terug in de gemeenteraad van Leudal. De dames Kortenhorst en Hageman alsook de heer Frenken zullen vanaf maart 2014 geen deel meer uitmaken van de gemeenteraad. Volgens artikel 14 van het Ordereglement is het gerechtvaardigd aan hen een Koninklijke Onderscheiding toe te kennen.