27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Paasviering

Zoals elk jaar zorgt de Seniote voldoen bij opgave tot en renvereniging samen met de met 8 april bij: Toos Cupers, Zonnebloem ook dit jaar weer tel. 59 52 46; Tiny Meyer, tel. 59 voor een gezellige Paasviering. 26 76; Tiny Coumans, tel. 21 55 Alle leden van de Seniorenvereniging en de Zonnebloem zijn van harte welkom. De PaasvieVoor hulp bij het invullen van ring vindt plaats op woensdag 16 april in het Trefcentrum. Om 14.00 uur is er een eucharisW. van Gemert, tel. 59 22 31 of tieviering met als voorganger Cor Zeevenhoven, tel. 59 36 37. em. pastor C. Buijs. Na de eucharistieviering is er koffi e met vlaai en natuurlijk nog een consumptie naar wens. Het koor Met Bezi brengt dan nog ettelijke liederen ten gehore tijdens een gezellige samenzijn.