27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Paaseieren

Het damescomité van harmoeniging en de Zonnebloem zijn nie St. Lucia biedt u maandag 14 april tussen 17.30 en 20.00 ring vindt plaats op woensdag uur weer de mogelijkheid om 16 april in het Trefcentrum. Om paaseieren te kopen. Bovendien steunt u hierbij onze harmonie. tieviering met als voorganger In het buitengebied worden de eieren bezorgd vanaf 14.00 uur. met Meer info: mevrouw vd Heuvel, tel. 06-25320361 of mevrouw sumptie naar wens. Het koor Gijbels, tel. 56 80 70.