27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Biej de sjmeed aan taofel

BAEXEM - De receptie van de jubilerende seniorenvereniging van Baexem kende een bijzondere primeur. Onder de titel ‘Biej de sjmeed aan taofel’ is een alleraardigst boekje gepresenteerd met verhalen van negen markante Baexemers, opgetekend door oud-onderwijzer Wim Kloth. Vele verenigingen uit de regio en leden van de 50-jarige seniorenvereniging gaven acte de présence in de Baexheimerhof. Wethouder Joost van der Stappen benadrukte namens de gemeente Leudal de bijzonder positieve manier waarop de Baexemse senioren zich profi leren en de voorbeeldfunctie die zij hiermee binnen de gemeente hebben. Alle leden van de seniorenvereniging krijgen een gratis exemplaar van de jubileumuitgave ‘Biej de sjmeed aan taofel’ uitgereikt. Losse exemplaren zijn verkrijgbaar bij het secretariaat.