27 maart 2014 - 13 november 2019: 94150 bladzijden, 749242 artikelen

Klepperen

In de Goede Week zullen de misdienaars van de St. Johannes de Doper kerk een oude traditie gaan terugbrengen in ons dorp. Ze gaan namelijk klepperen. De misdienaars zullen dus klepperend langs de deuren gaan, op maandag, dinsdag of woensdag tussen 17.00 en 19.00 uur. Dit klepperen betekent een vorm van aandacht vragen voor de paasrituelen later in deze Goede Week in de kerk. Met dit klepperen halen de misdienaars dan tevens een beloning op voor hun inzet van het afgelopen jaar en van dit geld kunnen zij dan n uitstapje maken.