27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Paasviering

De Zonnebloem en seniorenvereniging vieren op Witte breide selectie van fotos en donderdag 17 april gezamenlijk publicaties uit vroegere tijden. een Paasviering, aanvang 13.30 uur in de Klokkenstoel. Er worrenvereniging in de afgelopen den gedichten voorgelezen en de groep Biejeingeraaptj zorgt rig aan bod. De ereleden Mia voor de muzikale noot met zang en anekdotes. Aansluitend een jubilerende seniorenvereniging heerlijk buffet en een loterij. De eigen bijdrage bedraagt 3,- euro per persoon. Opgeven vr 13 april bij Nora Baetsen, tel. 49 50 80 of Leny Boonen, tel. 49 52 82