27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Goede doelen

In navolging van onder andere Heythuysen, Haelen, Buggenum en Nunhem, hebben de gezamenlijke collectecoördinatoren van Neer onlangs het idee opgevat om ook in Neer te komen tot één Goede Doelen collecte per jaar. Deze vindt plaats van 19 tot en met 24 mei. De deelnemende fondsen zijn (tussen haakjes de huidige collectecoördinatoren): Reumafonds: (collectecoördinatoren), Hartstichting: (Wim Becks), Kankerbestrijding: (Anmaakt op vrijdag 11 april vanaf nemiek Tobben), Longfonds: (Fred Waegemans), Alzheimer Nederland: (Vic Pennings), senberg te Horn. Ingang via de Brandwondenstichting: (Fred Waegemans), Nierstichting: den zijn van harte uitgenodigd (Petra Triepels), Diabetes fonds (Petra Triepels), Maag, Lever en Darmstichting: (Jan Verheijen), Prinses Beatrix Spierfonds: (Piet Reijnders), Nationaal MS fonds (Tilly Kierkels).
Bent u coördinator van een Goede Doelen collecte in Neer die hierboven niet staat genoemd en wenst u aan deze Rij-instructeur Ton Geelen uit gezamenlijke collecte deel te Thorn zal ons in groepjes een nemen, laat dit dan aan een examen afnemen waarna we van bovengenoemde personen weer gezamenlijk de vragen weten.
zullen doornemen. Locatie de Voorafgaand aan de ‘Week van parochiezaal, aanvang 20.00 de Goede Doelen’ ontvangt u een collectezakje en een intekenlijst., waarmee u zelf bepaalt hoeveel en aan welk doel u uw donatie wenst te geven. De gezamenlijke coördinatoren vormen een werkgroep onder stichting Dorpsoverleg Neer.