27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Senioren St. Martinus

Denk aan het tijdig inleveren seizoen 2014. Vanaf 15.00 tot van opgaven formulieren voor ongeveer 17.00 uur zullen de deelname aan de Paasviering en of dagtocht. Aanmeldings fortreden verzorgen. Het terras is mulieren en uitgebreide informatie kunt u vinden op de onlangs verschenen nieuwsbrief. volgens op dinsdag, woensdag en donderdag geopend zijn van Aanmelden voor deelname gezamenlijk diner op donderdag 10 april aanvang 12.00 uur in de huiskamer van Spuitjeshof, kan nog t/m zaterdag 5 april. Eigen bijdrage bedraagt 10,- euro per persoon. Het volledige menu staat in de nieuwsbrief vermeld.